DOKUMENTY
STRONA GŁÓWNA /DOKUMENTY
Dokonanie czynności notarialnej powinno zostać poprzedzone kontaktem z notariuszem. Pozwoli to ustalić charakter czynności, która ma być dokonana, dokumenty, jakie należy przedstawić i omówić przebieg czynności. Informacje dotyczące czynności notarialnych udzielane są bezpłatnie.

Dokumenty do sporządzenia aktu notarialnego wraz z danymi stron powinny być dostarczone do kancelarii przed ustalonym terminem dokonania czynności notarialnej co pozwoli na jej prawidłowe przygotowanie i sprawne przeprowadzenie. Notariusz sprawdzi prawidłowość przedstawionych dokumentów oraz oceni, czy stanowią wystarczającą podstawę do sporządzenia danej czynności. Dokumenty powinny być dostarczone w oryginałach. Po weryfikacji złożonych dokumentów ustalany jest termin sporządzenia aktu notarialnego.

Przy dokonywaniu każdej czynności notarialnej notariusz ma obowiązek stwierdzić tożsamość osób biorących udział w czynności. Dlatego do każdej czynności notarialnej konieczne jest okazanie dowodu tożsamości (dowodu osobistego lub paszportu). Zarówno dowody osobiste, jak i paszporty mają określoną datę ważności  (poza przypadkami, gdy wydano je na czas nieoznaczony). Prosimy zwrócić uwagę na daty ważności dowodów osobistych lub paszportów.Ruiny Zamku Książąt Mazowieckich w Sochaczewie
Kancelaria notarialna mieści się w centrum Sochaczewa przy ulicy Gabriela Narutowicza 1C. Lokal kancelarii znajduje się na poziomie -1 budynku (wejście od ulicy Stefana Batorego).

Kancelaria czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 17:00.

Zapraszamy do kancelarii celem omówienia szczegółów zamierzonej czynności notarialnej, uzyskania informacji w zakresie dokumentów i danych niezbędnych do dokonania czynności notarialnej, wysokości taksy notarialnej, jak również wysokości podatków i opłat, których obowiązek pobrania spoczywa na notariuszu.

Ruiny Zamku Książąt Mazowieckich w Sochaczewie

DOKUMENTY

Dokonanie czynności notarialnej powinno zostać poprzedzone kontaktem z notariuszem. Pozwoli to ustalić charakter czynności, która ma być dokonana, dokumenty, jakie należy przedstawić i omówić przebieg czynności. Informacje dotyczące czynności notarialnych udzielane są bezpłatnie.

Dokumenty do sporządzenia aktu notarialnego wraz z danymi stron powinny być dostarczone do kancelarii przed ustalonym terminem dokonania czynności notarialnej co pozwoli na jej prawidłowe przygotowanie i sprawne przeprowadzenie. Notariusz sprawdzi prawidłowość przedstawionych dokumentów oraz oceni, czy stanowią wystarczającą podstawę do sporządzenia danej czynności. Dokumenty powinny być dostarczone w oryginałach. Po weryfikacji złożonych dokumentów ustalany jest termin sporządzenia aktu notarialnego.

Przy dokonywaniu każdej czynności notarialnej notariusz ma obowiązek stwierdzić tożsamość osób biorących udział w czynności. Dlatego do każdej czynności notarialnej konieczne jest okazanie dowodu tożsamości (dowodu osobistego lub paszportu). Zarówno dowody osobiste, jak i paszporty mają określoną datę ważności  (poza przypadkami, gdy wydano je na czas nieoznaczony). Prosimy zwrócić uwagę na daty ważności dowodów osobistych lub paszportów.


Możliwość uzyskania informacji
także w języku angielskim.
Adres:
96-500 Sochaczew
ul. Narutowicza
1C
Poziom
-1
tel./fax 46 862 24 77
tel. kom. 884 209 709
Kontakt:

Godziny otwarcia:
Poniedziałek - Piątek
10:00 - 17:00

Inne godziny i terminy po wcześniejszym uzgodnieniu.

Kancelaria Notarialna
Notariusz Karolina Buczek

Adres:
96-500 Sochaczew
ul. Narutowicza 1C
Poziom -1

Godziny otwarcia:
Poniedziałek - piątek  10:00 - 17:00


Kontakt:
tel./fax 46 862 24 77

E-mail:
karolina.buczek@notariusze.lodz.pl
Kancelaria notarialna mieści się w centrum Sochaczewa przy ulicy Gabriela Narutowicza 1C. Lokal kancelarii znajduje się na poziomie -1 budynku (wejście od ulicy Stefana Batorego).

Kancelaria czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 17:00.

Zapraszamy do kancelarii celem omówienia szczegółów zamierzonej czynności notarialnej, uzyskania informacji w zakresie dokumentów i danych niezbędnych do dokonania czynności notarialnej, wysokości taksy notarialnej, jak również wysokości podatków i opłat, których obowiązek pobrania spoczywa na notariuszu.

Ruiny Zamku Książąt Mazowieckich w Sochaczewie
DOKUMENTY

Dokonanie czynności notarialnej powinno zostać poprzedzone kontaktem z notariuszem. Pozwoli to ustalić charakter czynności, która ma być dokonana, dokumenty, jakie należy przedstawić i omówić przebieg czynności. Informacje dotyczące czynności notarialnych udzielane są bezpłatnie.

Dokumenty do sporządzenia aktu notarialnego wraz z danymi stron powinny być dostarczone do kancelarii przed ustalonym terminem dokonania czynności notarialnej co pozwoli na jej prawidłowe przygotowanie i sprawne przeprowadzenie. Notariusz sprawdzi prawidłowość przedstawionych dokumentów oraz oceni, czy stanowią wystarczającą podstawę do sporządzenia danej czynności. Dokumenty powinny być dostarczone w oryginałach. Po weryfikacji złożonych dokumentów ustalany jest termin sporządzenia aktu notarialnego.

Przy dokonywaniu każdej czynności notarialnej notariusz ma obowiązek stwierdzić tożsamość osób biorących udział w czynności. Dlatego do każdej czynności notarialnej konieczne jest okazanie dowodu tożsamości (dowodu osobistego lub paszportu). Zarówno dowody osobiste, jak i paszporty mają określoną datę ważności  (poza przypadkami, gdy wydano je na czas nieoznaczony). Prosimy zwrócić uwagę na daty ważności dowodów osobistych lub paszportów.


Kontakt:

tel./fax 46 862 24 77
tel. kom. 884 209 709

Możliwość uzyskania informacji
także w języku angielskim.

Godziny otwarcia:
Poniedziałek - Piątek
10:00 - 17:00

Inne godziny i terminy po wcześniejszym uzgodnieniu.

Adres:

96-500 Sochaczew
ul. Narutowicza 1C
Poziom -1
 
 

Możliwość uzyskania informacji
także w języku angielskim.
Kontakt:

Adres:
96-500 Sochaczew
ul. Narutowicza
1C
Poziom
-1
tel./fax 46 862 24 77
tel. kom. 884 209 709
Godziny otwarcia:
Poniedziałek - Piątek
10:00 - 17:00

Inne godziny i terminy po wcześniejszym uzgodnieniu.

........................................................................