CZYNNOŚCI NOTARIALNE
STRONA GŁÓWNA /CZYNNOŚCI NOTARIALNE
Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną. Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego.

Czynności notarialnych notariusz dokonuje w kancelarii notarialnej. Jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności, czynność notarialna może być dokonana także w innym miejscu.

Notariusz przy dokonywaniu czynności notarialnych zobowiązany jest czuwać nad należytym zabezpieczaniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne.

Notariusz jest obowiązany zachować w tajemnicy okoliczności sprawy, o których powziął wiadomość ze względu na wykonywane czynności notarialne. Obowiązek ten ustaje w przypadku składania zeznań jako świadek przed sądem.

Czynności notarialnych dokonuje się w języku polskim. Na żądanie strony notariusz może dokonać dodatkowo tej czynności w języku obcym korzystając z pomocy tłumacza przysięgłego.

Notariusz dokonuje następujących czynności notarialnych:

1. sporządza akty notarialne, obejmujące m.in.:
    - umowy sprzedaży,
    - umowy darowizny,
    - umowy o dożywocie
    - umowy zamiany
    - umowy zniesienia współwłasności
    - umowy o dział spadku
    - umowy o podział majątku wspólnego
    - umowy majątkowe małżeńskie
    - umowy przedwstępne
    - akty założycielskie i statuty spółek
    - oświadczenia o objęciu udziałów lub akcji
    - protokoły ze zgromadzeń wspólników spółek
    - oświadczenia o ustanowieniu prawa użytkowania
    - oświadczenia o ustanowieniu służebności gruntowych, 
      osobistych i przesyłu
    - oświadczenia o ustanowieniu hipoteki
    - pełnomocnictwa
    - testamenty

2. sporządza akty poświadczenia dziedziczenia, które mają skutki prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku po ich zarejestrowaniu,

3. sporządza poświadczenia:

    - własnoręczności podpisu, np. pod pełnomocnictwami, pod umowami zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością,

    - zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem,

    - datę okazania dokumentu,

    - pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu,

4. doręcza oświadczenia,

5. spisuje protokoły,

6. sporządza protesty weksli i czeków,

7. przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe,

8. sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,

9. sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów,

10. sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.


Ruiny Zamku Książąt Mazowieckich w Sochaczewie
Kancelaria notarialna mieści się w centrum Sochaczewa przy ulicy Gabriela Narutowicza 1C. Lokal kancelarii znajduje się na poziomie -1 budynku (wejście od ulicy Stefana Batorego).

Kancelaria czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 17:00.

Zapraszamy do kancelarii celem omówienia szczegółów zamierzonej czynności notarialnej, uzyskania informacji w zakresie dokumentów i danych niezbędnych do dokonania czynności notarialnej, wysokości taksy notarialnej, jak również wysokości podatków i opłat, których obowiązek pobrania spoczywa na notariuszu.

Ruiny Zamku Książąt Mazowieckich w Sochaczewie

CZYNNOŚCI NOTARIALNE

Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną. Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego.

Czynności notarialnych notariusz dokonuje w kancelarii notarialnej. Jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności, czynność notarialna może być dokonana także w innym miejscu.

Notariusz przy dokonywaniu czynności notarialnych zobowiązany jest czuwać nad należytym zabezpieczaniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne.

Notariusz jest obowiązany zachować w tajemnicy okoliczności sprawy, o których powziął wiadomość ze względu na wykonywane czynności notarialne. Obowiązek ten ustaje w przypadku składania zeznań jako świadek przed sądem.

Czynności notarialnych dokonuje się w języku polskim. Na żądanie strony notariusz może dokonać dodatkowo tej czynności w języku obcym korzystając z pomocy tłumacza przysięgłego.

Notariusz dokonuje następujących czynności notarialnych:

1. sporządza akty notarialne, obejmujące m.in.:
    - umowy sprzedaży,
    - umowy darowizny,
    - umowy o dożywocie
    - umowy zamiany
    - umowy zniesienia współwłasności
    - umowy o dział spadku
    - umowy o podział majątku wspólnego
    - umowy majątkowe małżeńskie
    - umowy przedwstępne
    - akty założycielskie i statuty spółek
    - oświadczenia o objęciu udziałów lub akcji
    - protokoły ze zgromadzeń wspólników spółek
    - oświadczenia o ustanowieniu prawa użytkowania
    - oświadczenia o ustanowieniu służebności gruntowych, 
      osobistych i przesyłu
    - oświadczenia o ustanowieniu hipoteki
    - pełnomocnictwa
    - testamenty

2. sporządza akty poświadczenia dziedziczenia, które mają skutki prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku po ich zarejestrowaniu,

3. sporządza poświadczenia:

    - własnoręczności podpisu, np. pod pełnomocnictwami, pod umowami zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością,

    - zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem,

    - datę okazania dokumentu,

    - pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu,

4. doręcza oświadczenia,

5. spisuje protokoły,

6. sporządza protesty weksli i czeków,

7. przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe,

8. sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,

9. sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów,

10. sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Możliwość uzyskania informacji
także w języku angielskim.
Adres:
96-500 Sochaczew
ul. Narutowicza
1C
Poziom
-1
tel./fax 46 862 24 77
tel. kom. 884 209 709
Kontakt:

Godziny otwarcia:
Poniedziałek - Piątek
10:00 - 17:00

Inne godziny i terminy po wcześniejszym uzgodnieniu.

Kancelaria Notarialna
Notariusz Karolina Buczek

Adres:
96-500 Sochaczew
ul. Narutowicza 1C
Poziom -1

Godziny otwarcia:
Poniedziałek - piątek  10:00 - 17:00


Kontakt:
tel./fax 46 862 24 77

E-mail:
karolina.buczek@notariusze.lodz.pl
Kancelaria notarialna mieści się w centrum Sochaczewa przy ulicy Gabriela Narutowicza 1C. Lokal kancelarii znajduje się na poziomie -1 budynku (wejście od ulicy Stefana Batorego).

Kancelaria czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 17:00.

Zapraszamy do kancelarii celem omówienia szczegółów zamierzonej czynności notarialnej, uzyskania informacji w zakresie dokumentów i danych niezbędnych do dokonania czynności notarialnej, wysokości taksy notarialnej, jak również wysokości podatków i opłat, których obowiązek pobrania spoczywa na notariuszu.

Ruiny Zamku Książąt Mazowieckich w Sochaczewie
CZYNNOŚCI NOTARIALNE

Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną. Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego.

Czynności notarialnych notariusz dokonuje w kancelarii notarialnej. Jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności, czynność notarialna może być dokonana także w innym miejscu.

Notariusz przy dokonywaniu czynności notarialnych zobowiązany jest czuwać nad należytym zabezpieczaniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne.

Notariusz jest obowiązany zachować w tajemnicy okoliczności sprawy, o których powziął wiadomość ze względu na wykonywane czynności notarialne. Obowiązek ten ustaje w przypadku składania zeznań jako świadek przed sądem.

Czynności notarialnych dokonuje się w języku polskim. Na żądanie strony notariusz może dokonać dodatkowo tej czynności w języku obcym korzystając z pomocy tłumacza przysięgłego.

Notariusz dokonuje następujących czynności notarialnych:

1. sporządza akty notarialne, obejmujące m.in.:
    - umowy sprzedaży,
    - umowy darowizny,
    - umowy o dożywocie
    - umowy zamiany
    - umowy zniesienia współwłasności
    - umowy o dział spadku
    - umowy o podział majątku wspólnego
    - umowy majątkowe małżeńskie
    - umowy przedwstępne
    - akty założycielskie i statuty spółek
    - oświadczenia o objęciu udziałów lub akcji
    - protokoły ze zgromadzeń wspólników spółek
    - oświadczenia o ustanowieniu prawa użytkowania
    - oświadczenia o ustanowieniu służebności gruntowych, 
      osobistych i przesyłu
    - oświadczenia o ustanowieniu hipoteki
    - pełnomocnictwa
    - testamenty

2. sporządza akty poświadczenia dziedziczenia, które mają skutki prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku po ich zarejestrowaniu,

3. sporządza poświadczenia:

    - własnoręczności podpisu, np. pod pełnomocnictwami, pod umowami zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością,

    - zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem,

    - datę okazania dokumentu,

    - pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu,

4. doręcza oświadczenia,

5. spisuje protokoły,

6. sporządza protesty weksli i czeków,

7. przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe,

8. sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,

9. sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów,

10. sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.


Kontakt:

tel./fax 46 862 24 77
tel. kom. 884 209 709

Możliwość uzyskania informacji
także w języku angielskim.

Godziny otwarcia:
Poniedziałek - Piątek
10:00 - 17:00

Inne godziny i terminy po wcześniejszym uzgodnieniu.

Adres:

96-500 Sochaczew
ul. Narutowicza 1C
Poziom -1
 
 

Możliwość uzyskania informacji
także w języku angielskim.
Kontakt:

Adres:
96-500 Sochaczew
ul. Narutowicza
1C
Poziom
-1
tel./fax 46 862 24 77
tel. kom. 884 209 709
Godziny otwarcia:
Poniedziałek - Piątek
10:00 - 17:00

Inne godziny i terminy po wcześniejszym uzgodnieniu.

........................................................................