CZYNNOCI NOTARIALNE
STRONA GWNA /CZYNNOCI NOTARIALNE
Notariusz jest powoany do dokonywania czynnoci, ktrym strony s obowizane lub pragn nada form notarialn. Czynnoci notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, maj charakter dokumentu urzdowego.

Czynno
ci notarialnych notariusz dokonuje w kancelarii notarialnej. Jeeli przemawia za tym charakter czynnoci lub szczeglne okolicznoci, czynno notarialna moe by dokonana take w innym miejscu.

Notariusz przy dokonywaniu czynno
ci notarialnych zobowizany jest czuwa nad naleytym zabezpieczaniem praw i susznych interesw stron oraz innych osb, dla ktrych czynno ta moe powodowa skutki prawne.

Notariusz jest obowi
zany zachowa w tajemnicy okolicznoci sprawy, o ktrych powzi wiadomo ze wzgldu na wykonywane czynnoci notarialne. Obowizek ten ustaje w przypadku skadania zezna jako wiadek przed sdem.

Czynno
ci notarialnych dokonuje si w jzyku polskim. Na danie strony notariusz moe dokona dodatkowo tej czynnoci w jzyku obcym korzystajc z pomocy tumacza przysigego.

Notariusz dokonuje nastpujcych czynnoci notarialnych:

1. sporz
dza akty notarialne, obejmujce m.in.:
    - umowy sprzeday,
    - umowy darowizny,
    - umowy o doywocie
    - umowy zamiany
    - umowy zniesienia wspwasnoci
    - umowy o dzia spadku
    - umowy o podzia majtku wsplnego
    - umowy majtkowe maeskie
    - umowy przedwstpne
    - akty zaoycielskie i statuty spek
    - owiadczenia o objciu udziaw lub akcji
    - protokoy ze zgromadze wsplnikw spek
    - owiadczenia o ustanowieniu prawa uytkowania
    - owiadczenia o ustanowieniu suebnoci gruntowych,
     
osobistych i przesyu
    - owiadczenia o ustanowieniu hipoteki
    - penomocnictwa
    - testamenty

2. sporz
dza akty powiadczenia dziedziczenia, ktre maj skutki prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku po ich zarejestrowaniu,

3. sporz
dza powiadczenia:

    - wasnorcznoci podpisu, np. pod penomocnictwami, pod umowami zbycia udziaw w spce z ograniczon odpowiedzialnoci,

    - zgodnoci odpisu, wycigu lub kopii z okazanym dokumentem,

    - dat okazania dokumentu,

    - pozostawania osoby przy yciu lub w okrelonym miejscu,

4. dor
cza owiadczenia,

5. spisuje protoko
y,

6. sporz
dza protesty weksli i czekw,

7. przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieni
dze i papiery wartociowe,

8. sporz
dza wypisy, odpisy i wycigi dokumentw,

9. sporz
dza, na danie stron, projekty aktw, owiadcze i innych dokumentw,

10. sporz
dza inne czynnoci wynikajce z odrbnych przepisw.


Ruiny Zamku Ksit Mazowieckich w Sochaczewie
Kancelaria notarialna mieci si w centrum Sochaczewa przy ulicy Gabriela Narutowicza 1C. Lokal kancelarii znajduje si na poziomie -1 budynku (wejcie od ulicy Stefana Batorego).

Kancelaria czynna jest od poniedziaku do pitku w godzinach od 10:00 do 17:00.

Zapraszamy do kancelarii celem omwienia szczegw zamierzonej czynnoci notarialnej, uzyskania informacji w zakresie dokumentw i danych niezbdnych do dokonania czynnoci notarialnej, wysokoci taksy notarialnej, jak rwnie wysokoci podatkw i opat, ktrych obowizek pobrania spoczywa na notariuszu.

Ruiny Zamku Ksit Mazowieckich w Sochaczewie

CZYNNOCI NOTARIALNE

Notariusz jest powoany do dokonywania czynnoci, ktrym strony s obowizane lub pragn nada form notarialn. Czynnoci notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, maj charakter dokumentu urzdowego.

Czynno
ci notarialnych notariusz dokonuje w kancelarii notarialnej. Jeeli przemawia za tym charakter czynnoci lub szczeglne okolicznoci, czynno notarialna moe by dokonana take w innym miejscu.

Notariusz przy dokonywaniu czynno
ci notarialnych zobowizany jest czuwa nad naleytym zabezpieczaniem praw i susznych interesw stron oraz innych osb, dla ktrych czynno ta moe powodowa skutki prawne.

Notariusz jest obowi
zany zachowa w tajemnicy okolicznoci sprawy, o ktrych powzi wiadomo ze wzgldu na wykonywane czynnoci notarialne. Obowizek ten ustaje w przypadku skadania zezna jako wiadek przed sdem.

Czynno
ci notarialnych dokonuje si w jzyku polskim. Na danie strony notariusz moe dokona dodatkowo tej czynnoci w jzyku obcym korzystajc z pomocy tumacza przysigego.

Notariusz dokonuje nastpujcych czynnoci notarialnych:

1. sporz
dza akty notarialne, obejmujce m.in.:
    - umowy sprzeday,
    - umowy darowizny,
    - umowy o doywocie
    - umowy zamiany
    - umowy zniesienia wspwasnoci
    - umowy o dzia spadku
    - umowy o podzia majtku wsplnego
    - umowy majtkowe maeskie
    - umowy przedwstpne
    - akty zaoycielskie i statuty spek
    - owiadczenia o objciu udziaw lub akcji
    - protokoy ze zgromadze wsplnikw spek
    - owiadczenia o ustanowieniu prawa uytkowania
    - owiadczenia o ustanowieniu suebnoci gruntowych,
     
osobistych i przesyu
    - owiadczenia o ustanowieniu hipoteki
    - penomocnictwa
    - testamenty

2. sporz
dza akty powiadczenia dziedziczenia, ktre maj skutki prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku po ich zarejestrowaniu,

3. sporz
dza powiadczenia:

    - wasnorcznoci podpisu, np. pod penomocnictwami, pod umowami zbycia udziaw w spce z ograniczon odpowiedzialnoci,

    - zgodnoci odpisu, wycigu lub kopii z okazanym dokumentem,

    - dat okazania dokumentu,

    - pozostawania osoby przy yciu lub w okrelonym miejscu,

4. dor
cza owiadczenia,

5. spisuje protoko
y,

6. sporz
dza protesty weksli i czekw,

7. przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieni
dze i papiery wartociowe,

8. sporz
dza wypisy, odpisy i wycigi dokumentw,

9. sporz
dza, na danie stron, projekty aktw, owiadcze i innych dokumentw,

10. sporz
dza inne czynnoci wynikajce z odrbnych przepisw.

Moliwo uzyskania informacji
take w jzyku angielskim.
Adres:
96-500 Sochaczew
ul. Narutowicza
1C
Poziom
-1
tel./fax 46 862 24 77
tel. kom. 884 209 709
Kontakt:

Godziny otwarcia:
Poniedziaek - Pitek
10:00 - 17:00

Inne godziny i terminy po wczeniejszym uzgodnieniu.

Kancelaria Notarialna
Notariusz Karolina Buczek

Adres:
96-500 Sochaczew
ul. Narutowicza 1C
Poziom -1

Godziny otwarcia:
Poniedzia³ek
pi¹tek  10:00 17:00


Kontakt:
tel./fax 46 862 24 77

E-mail:
karolina.buczek@notariusze.lodz.pl
Kancelaria notarialna mieci si w centrum Sochaczewa przy ulicy Gabriela Narutowicza 1C. Lokal kancelarii znajduje si na poziomie -1 budynku (wejcie od ulicy Stefana Batorego).

Kancelaria czynna jest od poniedziaku do pitku w godzinach od 10:00 do 17:00.

Zapraszamy do kancelarii celem omwienia szczegw zamierzonej czynnoci notarialnej, uzyskania informacji w zakresie dokumentw i danych niezbdnych do dokonania czynnoci notarialnej, wysokoci taksy notarialnej, jak rwnie wysokoci podatkw i opat, ktrych obowizek pobrania spoczywa na notariuszu.

Ruiny Zamku Ksit Mazowieckich w Sochaczewie
CZYNNOCI NOTARIALNE

Notariusz jest powoany do dokonywania czynnoci, ktrym strony s obowizane lub pragn nada form notarialn. Czynnoci notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, maj charakter dokumentu urzdowego.

Czynno
ci notarialnych notariusz dokonuje w kancelarii notarialnej. Jeeli przemawia za tym charakter czynnoci lub szczeglne okolicznoci, czynno notarialna moe by dokonana take w innym miejscu.

Notariusz przy dokonywaniu czynno
ci notarialnych zobowizany jest czuwa nad naleytym zabezpieczaniem praw i susznych interesw stron oraz innych osb, dla ktrych czynno ta moe powodowa skutki prawne.

Notariusz jest obowi
zany zachowa w tajemnicy okolicznoci sprawy, o ktrych powzi wiadomo ze wzgldu na wykonywane czynnoci notarialne. Obowizek ten ustaje w przypadku skadania zezna jako wiadek przed sdem.

Czynno
ci notarialnych dokonuje si w jzyku polskim. Na danie strony notariusz moe dokona dodatkowo tej czynnoci w jzyku obcym korzystajc z pomocy tumacza przysigego.

Notariusz dokonuje nastpujcych czynnoci notarialnych:

1. sporz
dza akty notarialne, obejmujce m.in.:
    - umowy sprzeday,
    - umowy darowizny,
    - umowy o doywocie
    - umowy zamiany
    - umowy zniesienia wspwasnoci
    - umowy o dzia spadku
    - umowy o podzia majtku wsplnego
    - umowy majtkowe maeskie
    - umowy przedwstpne
    - akty zaoycielskie i statuty spek
    - owiadczenia o objciu udziaw lub akcji
    - protokoy ze zgromadze wsplnikw spek
    - owiadczenia o ustanowieniu prawa uytkowania
    - owiadczenia o ustanowieniu suebnoci gruntowych,
     
osobistych i przesyu
    - owiadczenia o ustanowieniu hipoteki
    - penomocnictwa
    - testamenty

2. sporz
dza akty powiadczenia dziedziczenia, ktre maj skutki prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku po ich zarejestrowaniu,

3. sporz
dza powiadczenia:

    - wasnorcznoci podpisu, np. pod penomocnictwami, pod umowami zbycia udziaw w spce z ograniczon odpowiedzialnoci,

    - zgodnoci odpisu, wycigu lub kopii z okazanym dokumentem,

    - dat okazania dokumentu,

    - pozostawania osoby przy yciu lub w okrelonym miejscu,

4. dor
cza owiadczenia,

5. spisuje protoko
y,

6. sporz
dza protesty weksli i czekw,

7. przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieni
dze i papiery wartociowe,

8. sporz
dza wypisy, odpisy i wycigi dokumentw,

9. sporz
dza, na danie stron, projekty aktw, owiadcze i innych dokumentw,

10. sporz
dza inne czynnoci wynikajce z odrbnych przepisw.


Kontakt:

tel./fax 46 862 24 77
tel. kom. 884 209 709

Moliwo uzyskania informacji
take w jzyku angielskim.

Godziny otwarcia:
Poniedzia
ek - Pitek
1
0:00 - 17:00

Inne godziny i terminy po wczeniejszym uzgodnieniu.

Adres:

96-500 Sochaczew
ul. Narutowicza 1C
Poziom -1
 
 
Kontakt:

Adres:
96-500 Sochaczew
ul. Narutowicza
1C
Poziom
-1
tel./fax 46 862 24 77
tel. kom. 884 209 709
Godziny otwarcia:
Poniedziaek - Pitek
10:00 - 17:00
Inne godziny i terminy po wczeniejszym uzgodnieniu.

........................................................................
 
E-mail:
karolina.buczek@notariusze.lodz.pl