OPŁATY
STRONA GŁÓWNA /OPŁATY
Przed dokonaniem czynności notarialnej notariusz ustala ze stronami wysokość wynagrodzenia notariusza (tzw. taksy notarialnej). Maksymalna wysokość wynagrodzenia przysługująca notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych określona jest w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 237). Do wynagrodzenia należny doliczyć podatek od towarów i usług (VAT) według stawki 23 %.


Przy niektórych czynnościach notariusz pobiera także od stron:

1. Opłatę sądową

Notariusz pobiera opłatę sądową od wniosków o wpis do księgi wieczystej zamieszczanych w aktach notarialnych. Wysokość opłat określa ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz. U. z 2010 Nr 90 poz. 594 ze zm.). Pobraną opłatę sądową notariusz przekazuje właściwemu sądowi rejonowemu.


2. Podatek od czynności cywilnoprawnych

Notariusz jest płatnikami podatku od czynności cywilnoprawnych dokonywanych w formie aktu notarialnego. Podmiot, przedmiot opodatkowania, powstanie obowiązku podatkowego, podstawę opodatkowania i stawki podatku od czynności cywilnoprawnych określa ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 101 poz. 649 ze zm.). Notariusz wpłaca pobrany podatek na rachunek właściwego organu podatkowego.

         
3. Podatek od spadków i darowizn

Notariusz pobiera należny podatek od darowizny dokonanej w formie aktu notarialnego albo zawartej w tej formie umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności lub ugody w tym przedmiocie. Podmiot, przedmiot opodatkowania, powstanie obowiązku podatkowego, podstawę opodatkowania i stawki podatku od spadków i darowizn określa ustawa o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 93 poz. 768 ze zm.). Pobrany podatek notariusz wpłaca na rachunek właściwego urzędu skarbowego.


4. Taksę notarialną za wypisy i odpisy aktu notarialnego

Oryginał aktu notarialnego, podpisany przez strony i notariusza, przechowywany jest w kancelarii notarialnej i nie może być wydany poza miejsce jego przechowywania. Notariusz sporządza wypisy, odpisy i wyciągi aktu notarialnego, które podlegają opłacie w wysokości 6 zł netto za każdą stronę. Wypisy mają moc prawną oryginału aktu i wydawane są stronom oraz wysyłane są przez notariusza do sądów, urzędów i instytucji, które ma on obowiązek zawiadomić o dokonanej czynności.


W celu ustalenia wysokości opłat dokonania czynności notarialnej prosimy o kontakt.


Ruiny Zamku Książąt Mazowieckich w Sochaczewie
Kancelaria notarialna mieści się w centrum Sochaczewa przy ulicy Gabriela Narutowicza 1C. Lokal kancelarii znajduje się na poziomie -1 budynku (wejście od ulicy Stefana Batorego).

Kancelaria czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 17:00.

Zapraszamy do kancelarii celem omówienia szczegółów zamierzonej czynności notarialnej, uzyskania informacji w zakresie dokumentów i danych niezbędnych do dokonania czynności notarialnej, wysokości taksy notarialnej, jak również wysokości podatków i opłat, których obowiązek pobrania spoczywa na notariuszu.

Ruiny Zamku Książąt Mazowieckich w Sochaczewie
OPŁATY

Przed dokonaniem czynności notarialnej notariusz ustala ze stronami wysokość wynagrodzenia notariusza (tzw. taksy notarialnej). Maksymalna wysokość wynagrodzenia przysługująca notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych określona jest w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 237). Do wynagrodzenia należny doliczyć podatek od towarów i usług (VAT) według stawki 23 %.


Przy niektórych czynnościach notariusz pobiera także od stron:

1. Opłatę sądową

Notariusz pobiera opłatę sądową od wniosków o wpis do księgi wieczystej zamieszczanych w aktach notarialnych. Wysokość opłat określa ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz. U. z 2010 Nr 90 poz. 594 ze zm.). Pobraną opłatę sądową notariusz przekazuje właściwemu sądowi rejonowemu.


2. Podatek od czynności cywilnoprawnych

Notariusz jest płatnikami podatku od czynności cywilnoprawnych dokonywanych w formie aktu notarialnego. Podmiot, przedmiot opodatkowania, powstanie obowiązku podatkowego, podstawę opodatkowania i stawki podatku od czynności cywilnoprawnych określa ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 101 poz. 649 ze zm.). Notariusz wpłaca pobrany podatek na rachunek właściwego organu podatkowego.

         
3. Podatek od spadków i darowizn

Notariusz pobiera należny podatek od darowizny dokonanej w formie aktu notarialnego albo zawartej w tej formie umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności lub ugody w tym przedmiocie. Podmiot, przedmiot opodatkowania, powstanie obowiązku podatkowego, podstawę opodatkowania i stawki podatku od spadków i darowizn określa ustawa o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 93 poz. 768 ze zm.). Pobrany podatek notariusz wpłaca na rachunek właściwego urzędu skarbowego.


4. Taksę notarialną za wypisy i odpisy aktu notarialnego

Oryginał aktu notarialnego, podpisany przez strony i notariusza, przechowywany jest w kancelarii notarialnej i nie może być wydany poza miejsce jego przechowywania. Notariusz sporządza wypisy, odpisy i wyciągi aktu notarialnego, które podlegają opłacie w wysokości 6 zł netto za każdą stronę. Wypisy mają moc prawną oryginału aktu i wydawane są stronom oraz wysyłane są przez notariusza do sądów, urzędów i instytucji, które ma on obowiązek zawiadomić o dokonanej czynności.


W celu ustalenia wysokości opłat dokonania czynności notarialnej prosimy o kontakt.
Kancelaria Notarialna
Notariusz Karolina Buczek

Adres:
96-500 Sochaczew
ul. Narutowicza 1C
Poziom -1

Godziny otwarcia:
Poniedziałek - piątek  10:00 - 17:00


Kontakt:
tel./fax 46 862 24 77

E-mail:
karolina.buczek@notariusze.lodz.pl
Kancelaria notarialna mieści się w centrum Sochaczewa przy ulicy Gabriela Narutowicza 1C. Lokal kancelarii znajduje się na poziomie -1 budynku (wejście od ulicy Stefana Batorego).

Kancelaria czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 17:00.

Zapraszamy do kancelarii celem omówienia szczegółów zamierzonej czynności notarialnej, uzyskania informacji w zakresie dokumentów i danych niezbędnych do dokonania czynności notarialnej, wysokości taksy notarialnej, jak również wysokości podatków i opłat, których obowiązek pobrania spoczywa na notariuszu.

Ruiny Zamku Książąt Mazowieckich w Sochaczewie
OPŁATY

Przed dokonaniem czynności notarialnej notariusz ustala ze stronami wysokość wynagrodzenia notariusza (tzw. taksy notarialnej). Maksymalna wysokość wynagrodzenia przysługująca notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych określona jest w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 237). Do wynagrodzenia należny doliczyć podatek od towarów i usług (VAT) według stawki 23 %.


Przy niektórych czynnościach notariusz pobiera także od stron:

1. Opłatę sądową

Notariusz pobiera opłatę sądową od wniosków o wpis do księgi wieczystej zamieszczanych w aktach notarialnych. Wysokość opłat określa ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz. U. z 2010 Nr 90 poz. 594 ze zm.). Pobraną opłatę sądową notariusz przekazuje właściwemu sądowi rejonowemu.


2. Podatek od czynności cywilnoprawnych

Notariusz jest płatnikami podatku od czynności cywilnoprawnych dokonywanych w formie aktu notarialnego. Podmiot, przedmiot opodatkowania, powstanie obowiązku podatkowego, podstawę opodatkowania i stawki podatku od czynności cywilnoprawnych określa ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 101 poz. 649 ze zm.). Notariusz wpłaca pobrany podatek na rachunek właściwego organu podatkowego.

         
3. Podatek od spadków i darowizn

Notariusz pobiera należny podatek od darowizny dokonanej w formie aktu notarialnego albo zawartej w tej formie umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności lub ugody w tym przedmiocie. Podmiot, przedmiot opodatkowania, powstanie obowiązku podatkowego, podstawę opodatkowania i stawki podatku od spadków i darowizn określa ustawa o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 93 poz. 768 ze zm.). Pobrany podatek notariusz wpłaca na rachunek właściwego urzędu skarbowego.


4. Taksę notarialną za wypisy i odpisy aktu notarialnego

Oryginał aktu notarialnego, podpisany przez strony i notariusza, przechowywany jest w kancelarii notarialnej i nie może być wydany poza miejsce jego przechowywania. Notariusz sporządza wypisy, odpisy i wyciągi aktu notarialnego, które podlegają opłacie w wysokości 6 zł netto za każdą stronę. Wypisy mają moc prawną oryginału aktu i wydawane są stronom oraz wysyłane są przez notariusza do sądów, urzędów i instytucji, które ma on obowiązek zawiadomić o dokonanej czynności.


W celu ustalenia wysokości opłat dokonania czynności notarialnej prosimy o kontakt.Kontakt:

tel./fax 46 862 24 77
tel. kom. 884 209 709

Możliwość uzyskania informacji
także w języku angielskim.

Godziny otwarcia:
Poniedziałek - Piątek
10:00 - 17:00

Inne godziny i terminy po wcześniejszym uzgodnieniu.

Adres:

96-500 Sochaczew
ul. Narutowicza 1C
Poziom -1
 
 

Możliwość uzyskania informacji
także w języku angielskim.
Adres:
96-500 Sochaczew
ul. Narutowicza
1C
Poziom
-1
tel./fax 46 862 24 77
tel. kom. 884 209 709
Kontakt:

Godziny otwarcia:
Poniedziałek - Piątek
10:00 - 17:00

Inne godziny i terminy po wcześniejszym uzgodnieniu.


Możliwość uzyskania informacji
także w języku angielskim.
Kontakt:

Adres:
96-500 Sochaczew
ul. Narutowicza
1C
Poziom
-1
tel./fax 46 862 24 77
tel. kom. 884 209 709
Godziny otwarcia:
Poniedziałek - Piątek
10:00 - 17:00

Inne godziny i terminy po wcześniejszym uzgodnieniu.

........................................................................